$left
$middle

Nils Jönsson

Bilder från sekelskiftet 1800–1900. En industrihistorisk pärla som också visar vardag och högtider hos arbetarklassen i Malmö.

Hängiven amatörfotograf och fackligt aktiv

Nils Jönsson (1874-1959) var född i Brandstad i Skåne och kom till Malmö 1897, då han tog anställning vid Malmö Yllefabrik. Nils Jönsson hade fotografering som sin hobby och kameran följde honom överallt. Nils Jönsson arbetade i över 50 år som vävare på Malmö Yllefabrik, som då var Skandinaviens största textilindustri. Han var ungkarl, fackligt aktiv och hängiven fotoamatör.

Dokumentation av textilindustrinb

Tack vare Nils Jönsson finns idag en utmärkt dokumentation av Malmös industrihistoria. Det finns bilder på Yllefabrikens anställda på sina arbetsplatser, i hemmamiljöer, på kolonilotter, utflykter och högtidligheter. Nils Jönssons insats är unik, arbetsklassens liv och villkor intresserade inte de etablerade fotograferna på den tiden och amatörfotograferna brydde sig mera om sina familjer och släktingar vid festliga tillfällen.

Resebilder

Som facklig förtroendeman reste han en del, mest i Sverige men även utomlands. Resebilderna har en mera amatörmässig prägel men bilderna från Malmö fick med tiden desto större värde. Malmö museum har närmare 1 500 negativ tagna av Nils Jönsson.

Kontakta oss

Malmö museum

Telefon:
040-34 44 00
Postadress:
Malmö museum Malmö museum 205 80 Malmö
sv