Villkor och kundavtal

Här kan du ta del av trivselreglerna på Bulltofta motionscenter. Du hittar även information om bland annat frysning av träningskort, minimiålder i gymmet samt ändring av kunduppgifter.

Trivselregler

För att alla ska få ett trivsamt besök på Bulltofta motionscenter så är det viktigt att alla besökare respekterar anläggningens regler och beter sig på ett hänsynsfullt sätt mot personal och andra besökare.

  • Duscha alltid innan och efter bastuvistelse.
  • Rakning är förbjuden på hela anläggningen.
  • Använd alltid handduk i bastun.
  • Ingen förtäring i bastu eller duschutrymmen.
  • Inga kläder i bastun.
  • Visa respekt och hänsyn mot alla.

Personalen kan avvisa de som bryter mot anläggningens villkor.

Frysning av träningskort

Om du vill frysa ditt träningskort måste du visa upp läkarintyg för långvarig (minst en månad) sjukdom eller skada, graviditet, militärtjänstgöring eller liknande.

Elektroniskt armband eller kort

Personalen kan be dig att visa upp ditt personliga armband eller kort. Om detta inte sker kan personalen neka dig tillträde till anläggningen. Armband och kort är personliga och kan inte skrivas över eller användas av någon annan.

Ändring av kunduppgifter

Om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress ska du meddela receptionen.

Ägodelar och olycksfall

Bulltofta motionscenter ansvarar inte för dina ägodelar om du blir bestulen, tappar bort saker eller skador uppstår på dina tillhörigheter. Motionscentret ansvarar inte heller för om du får en skada på grund av olycksfall eller på grund av en annan besökares agerande eller brist på agerande.

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är tillräckligt bra för att du utan risk ska kunna delta i motionscentrets utbud och aktiviteter.

Regler och föreskrifter

Du ansvarar för att du följer Bulltofta motionscenters villkor, regler och föreskrifter som finns på den här sidan eller som personal muntligen meddelar på plats. Du ska alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller personal. Grova eller upprepade brott mot reglerna kan göra att du blir avstängd under en viss tid eller att ditt träningskort sägs upp.

Uteslutning av kund

Bulltofta motionscenter kan utan att ange skäl omgående säga upp ditt avtal. I så fall återbetalas allt som du har betalat för men inte utnyttjat. Vid väsentliga brott mot avtal, regler och föreskrifter, exempelvis vid utlåning av träningskort till annan person blir du dock uppsagd direkt utan att pengarna återbetalas.

Förändringar av öppettider och utbud

Motionscentret kan genomföra mindre ändringar av anläggningens öppettider och tillfälligt ändra tiderna vid tävlingar och arrangemang. Detta meddelas alltid på webben. Motionscentret kan också ändra utbud och utrustning utan att kunden kompenseras.

Personuppgifter

När du köper ett personligt rabattkort, halvårskort eller helårskort på Bulltofta motionscenter måste dina personuppgifter registreras. Fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Minimiålder kundavtal

Du måste vara minst 15 år för att teckna kundavtal. Om du inte är 15 år behöver du ta med dig målsman.