$left
$middle

Limhamns kalkbrott

Naturreservat Limhamns kalkbrott är en unik plats i Malmö som har präglas av sin industrihistoria och förhistoriska natur. För att kunna besöka kalkbrottet måste du boka in dig på en av våra guidade turer.

För ca 65 miljoner år sedan var platsen ett subtropiskt hav med ett rikt djurliv. Kalk bildades av döda djurs skelett och den blev sedan en värdefull tillgång för industrin på platsen. Idag är kalkbrottet ett naturreservat med ett rikt djur- och naturliv med mängder av olika arter, varav många ovanliga.


Innehåll

sv