Världsdagen för psykisk hälsa

Ett årligt arrangemang för dig
som vill veta mer om psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa går av stapeln den 10 oktober varje år. Malmö uppmärksammar årligen dagen med ett arrangemang som vänder sig till alla Malmöbor, men särskilt till dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, är anhörig eller som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö arrangeras av Lokalt Forum i samarbete med Vuxenpsykiatri Malmö, Integrerad Närsjukvård INM, Malmö universitet och Malmö stad. Arrangörerna har redan börjat planera programmet för 2022. Välkommen tillbaka i september för att veta mer.

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö arrangeras av Lokalt Forum i samarbete med Vuxenpsykiatri Malmö, Integrerad Närsjukvård INM, Malmö universitet och Malmö stad. Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Lokalt forums seriebild