Världsdagen för psykisk hälsa

Ett årligt arrangemang för dig
som vill veta mer om psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa går av stapeln den 10 oktober varje år. Malmö uppmärksammar årligen dagen med ett arrangemang som vänder sig till alla Malmöbor, men särskilt till dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, är anhörig eller som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö arrangeras av Lokalt Forum i samarbete med Vuxenpsykiatri Malmö, Integrerad Närsjukvård INM, Malmö universitet och Malmö stad.

Världsdagen för psykisk hälsa 2022

Arrangörerna hälsar välkommen till Malmö universitet, Niagara klockan 10.30-17.00 den 10 oktober. Varmt välkomna!

Program

  • 10.30 Inledning - Roko Kursar och Charlotte Widén Odder
  • 10.45 BUP Skåne online - Annika B. Nilsson, BUP
  • 11.30 Från sabotör till kreatör - Mikael Svennerbrandt
  • 13.00 Elevhälsan, Malmö Stad - Lisa Lundblad och Lisa Aulin
  • 14.00 Där ljus och mörker möts - Eva-Lotta Eriksson
  • 15.00 Min historia - Tonny Lundborg
  • 16.00 Presentation av projekt - Unga Vuxna, Trelleborg

Moderator: Per Granvik

Följ oss på Facebook

Världsdagen för Psykisk Hälsa, Malmö | Facebook

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö arrangeras av Lokalt Forum i samarbete med Vuxenpsykiatri Malmö, Integrerad Närsjukvård INM, Malmö universitet och Malmö stad. Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).

Lokalt forums seriebild
sv