Världsdagen för psykisk hälsa 2021

Gemensam digital inkludering, motverkar utanförskap och isolering

Välkommen till en digital vecka för dig som vill veta mer om psykisk ohälsa

Världsdagen för psykisk hälsa går av stapeln den 10 oktober varje år. Malmö uppmärksammar årligen dagen med ett arrangemang som vänder sig till alla Malmöbor. Men, särskilt till dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som anhörig eller som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

I år blir det digitalt

Temat för året är Gemensam digital inkludering, motverkar utanförskap och isolering.

Årets Världsdag för psykisk hälsa kommer att äga rum parallellt med "Skåneveckan", det vill säga den 4–10 oktober. På grund av covid-19 kommer det inte att genomföras något fysiskt arrangemang. Precis som förra året är du istället varmt välkommen hit, till Världsdagens digitala mötesplats. Här kommer det att publiceras filmer och annan information från arrangörerna av Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö.

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö arrangeras av Lokalt Forum i samarbete med Psykiatri Malmö, Integrerad Närsjukvård INM, Malmö universitet och Malmö stad. Lokalt Forum Malmö är ett lokalt nätverk med patient-, brukar- och anhörigföreningar och ingår i Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).