$left
$middle

Lorensborg och Bellevuegården

I Lorensborg och Bellevuegården pågår planering av ny bebyggelse som kan bidra till förnyelse. I arbetet ingår att undersöka hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats.

Planprogram 6050 godkänt

Den 23 mars 2022 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogram 6050 för Lorensborg och Bellevuegården. Planprogrammet tar ett helhetsgrepp över stadsdelarnas utveckling och kommer vara vägledande för kommande detaljplaner i området.

Utvecklingen av Lorensborg och den östra delen av Bellevuegården innebär bland annat grönare kvartersmark, utökad service, bättre tillgång till kollektivtrafik och 1200 nya bostäder. Det finns även planer på att bygga ett mobilitetshus som ska erbjuda delningstjänster med fokus på bil- och cykelpool, hyrcyklar och elsparkcyklar.

Innehåll