$left
$middle

Näringslivet i fokus

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö.

Pågående satsningar och event

Ett urval av våra pågående projekt och insatser för Malmös näringsliv. Läs mer via länkarna eller kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete.

Aktuellt och nyheter

Nu är Ung i sommar i gång!

Den här veckan är startskottet för många ungdomar som har betald praktik genom Ung i sommar. Totalt är det cirka 3 400 ungdomar som under två perioder á fyra veckor är ute på en betald sommarpraktik på en arbetsplats någonstans i Malmö. Ung i sommar är ett viktigt sammanhang för många ungdomar som där får sin första längre arbetslivskontakt. I år genomförs dessutom ett pilotprojekt för att, utöver att ge ungdomarna en arbetslivserfarenhet, även rusta dem på andra sätt för arbetsmarknaden.

Lägre självförsörjning i Malmö

Malmös befolkning har en lägre självförsörjningsgrad än riket som helhet. 75 000 i arbetsför ålder saknar självförsörjning, vilket visar på ett omfattande ekonomiskt utanförskap. Skillnaderna inom Malmö är betydande. Detta gäller både inrikes och utrikes födda men gruppen inrikes födda som inte är självförsörjande har minskat sedan 1990-talet, medan gruppen utrikes födda som inte är självförsörjande ökat. Det visar den senaste rapport som Malmö Tillväxtkommissionen fått som kunskapsunderlag.

Malmö — näringslivet börjar här.

Kontaktinformation och länkar