$left
$middle

Näringslivet i fokus

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö. Malmö är staden i ständig rörelse. Här frodas idéer, här flödar kreativitet. Nio nya företag startas dagligen i Malmö och allt fler människor och företag söker sig hit. Malmö är regionens självklara jobb- och tillväxtmotor som tar plats i näringslivs- och utvecklingsfrågor regionalt, nationellt men också internationellt.

Malmö Startup District

Den 12 april 2023 tog Malmö stads kommunstyrelse beslut om att satsa på ett startupdistrikt i Malmö. Nu går startskottet för att tillsammans med communityt arbeta mot en gemensam vision om ett startupdistrikt i Malmö! Målet är att etablera en miljö och ett ekosystem för alla som drivs av innovation, kreativitet och hållbar omställning för att accelerera utvecklingskraften i Malmö.

Företagsetableringar

Malmö stad erbjuder kvalificerad, kostnadsfri service för den som planerar att etablera sig i Malmö. Vi hjälper också befintliga företag som vill expandera eller flytta sin verksamhet inom Malmö.

Företagslotsen

Har du frågor som rör tillstånd, regler eller företagande i Malmö? Företagslotsen guidar dig rätt! Både befintliga och blivande företagare kan kontakta oss om allt från tillstånds- och markfrågor till kontaktuppgifter till rätt personer, aktörer och myndigheter kopplade till företagande och entreprenörskap i Malmö.

Starta nytt och utveckla

När du startar företag bygger du något eget. Du disponerar din tid själv och arbetar mot egna mål. Men det finns mycket att hålla reda på inför starten. Här hittar du bland annat information om företagande i Malmö stad och stöd till dig som vill starta verksamhet.

Pågående satsningar och event

Ett urval av våra pågående projekt och insatser för Malmös näringsliv. Läs mer via länkarna eller kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete.

Innovationsplattform Stad

Malmö stad har tillsammans med Innovation Skåne och SALLY, EY Doberman fått äran att driva innovationsplattform Stad. Målet är att staden blir en plats där vi tillsammans bygger framtidens hållbara, cirkulära och resilienta matsystem.

Tillväxtkommissionen

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt.

Öresundsmetron

En tunnelbana mellan Sverige och Danmark skulle väsentligt stärka näringslivet i Malmö. Öresundsmetron är en framsynt, grön och hållbar förbindelse som är avgörande för utvecklingen av framtidens transportsystem.

Events

Omvärld och näringsliv bjuder löpande in till tillfällen för att nätverka och dela kunskap. Här ges möjlighet att ta del av aktuella ämnen och diskussioner om Malmös näringsliv, skapa nya kontakter och självklart ha roligt!

Besöksnäring och möten

Med utmärkta, flexibla anläggningar, gröna boenden och en uppsjö av aktiviteter och god mat är Malmö är en perfekt destination för dig som vill arrangera ett möte eller planerar en resa.

Aktuellt och nyheter

Rekordmånga praktikanter i årets Ung i sommar

Malmö stads ungdomssatsning Ung i sommar visar historiska siffror. 3 487 ungdomar tackade ja till praktikplats i år – en rejäl ökning mot fjolårets 3 110 och högst antal sedan starten 1994. Malmö stad står för 70 procent av platserna.

Fast jobb efter arbetsmarknadsanställning

För att hjälpa fler Malmöbor att bli självförsörjande har staden ökat antalet arbetsmarknadsanställningar. Raouaa Alhalak gick på kort tid från arbetsmarknadsanställd till fast jobb som administratör på Universitetsholmens gymnasium.

Samordnad tillsyn på Norra Grängesbergsgatan

Tryggare Malmö har kontrollerat fordonsverkstäder och fordonstvättar i en så kallad myndighetsgemensam insats på Norra Grängesbergsgatan. Tillsynen gjordes för att se till att verksamheterna följer lagar och för att motverka fusk och osund konkurrens.

Malmö — näringslivet börjar här.

Kontaktinformation och länkar

sv