$left
$middle

Näringslivet i fokus

Det är lätt att starta, utveckla och etablera företag i Malmö. Malmö är staden i ständig rörelse. Här frodas idéer, här flödar kreativitet. Nio nya företag startas dagligen i Malmö och allt fler människor och företag söker sig hit. Malmö är regionens självklara jobb- och tillväxtmotor som tar plats i näringslivs- och utvecklingsfrågor regionalt, nationellt men också internationellt.

Energifrågan - Information till näringslivet

Energiutmaningarna slår hårt mot företag i Malmö och mot den långsiktiga klimatomställningen. Näringslivet drabbas hårt igen på kort tid och energikrisen är ett direkt hot mot många verksamheter. Här samlar vi information och tips till företag som kan minska de negativa effekterna för näringslivet.

Pågående satsningar och event

Ett urval av våra pågående projekt och insatser för Malmös näringsliv. Läs mer via länkarna eller kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete.

Aktuellt och nyheter

Vilken roll kan civilsamhället ha för att bygga tillit?

Kan tillit bidra till tillväxt? Och vilken roll spelar civilsamhället i dessa processer? Om det samtalar Agneta Nordin med Susanne Wallman Lundåsen, statsvetare och docent vid Linköpings universitet, Tom Roodro, utvecklingssekreterare i Malmö stad och Jeanette Berga, från Föreningscenter Nobelvägen 21 och medlem i Tillväxtkommissions råd med civilsamhället i det senaste avsnittet av Stadsutvecklingspodden.

Tillit en av flera nycklar för tillväxt i Malmö

Kunskapsunderlagsrapporten ”Engagemang i civilsamhället i Malmö: Betydelsen av kontakter mellan grupper för tillit” visar att tillit kan vara en viktig nyckel för tillväxten i Malmö. Den senaste rapporten som överlämnats till Tillväxtkommissionen fokuserar på civilsamhällets organisationer i Malmö och deras betydelse för tilliten i ett lokalsamhälle och på vilket sätt tillit kan vara en del i att skapa tillväxt.

Malmö — näringslivet börjar här.

Kontaktinformation och länkar

sv