$left
$middle

Rosenholms­skolan

Rosenholmsskolan är den lilla skolan i den stora staden. Skolan har cirka 90 elever i årskurs F–3.

På skolan känner vi alla varandra och vi har goda relationer. Vi utvecklar kontinuerligt undervisningen för att möta våra elever på bästa sätt. Vi arbetar efter vår vision: Här lär vi tillsammans i en trygg miljö. Alla vill och alla kan.

Om Rosenholmsskolan

Här på vår skola har vi fått möjlighet att utveckla vårt arbete via samverkan för Bästa Skola som är ett samarbete med Skolverket.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Rosenholmsskolans mediatek

På Rosenholmsskolan och Augustenborgsskolan skall såväl elever som pedagoger ha möjlighet att få stöd i undervisningen.

Rosenholmsskolans fritidshem

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

Skola IF- skolidrott på Rosenholmsskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv