$left
$middle

Stadionområdet

Stadionområdet är ett viktigt område för elitidrott, utbildning och evenemang. Med sitt centrala läge är stadionområdet ett ledande idrottsområde som attraherar besökare och aktiva långt utanför Malmö.

Från idrottsklass till världsklass

Ambitionen är att stärka områdets profil ytterligare! Ett idrottsområde mitt i Malmö som tar tillvara på framtidens idrottstalanger och tillgodoser de krav som finns på tränings- och evenemangsanläggningar inom elitidrott. ​

Utvecklingen av stadionområdet drivs av Malmö stad och genomförs etappvis. Den första etappen är genomförd med utbyggnad av Annebergsskolan och Malmö idrottsgrundskola samt Stadions sporthall.

Andra etappen, stadionområdets norra del, omfattar ny inomhusanläggning för idrott och mindre evenemang (Multihallen), kontor, konceptboenden, mobilitetshus och torg. Under senhösten 2022 påbörjades arbetet med en ny detaljplan för norra delen.

I den tredje etappen har arbete påbörjats med att ta fram förslag på genomförande och finansiering.

Film om etapp 2

Filmen visar en visionär framtida stadsmiljö med nya funktioner i Stadionområdets norra del.

Innehåll

sv