För dig som är ställföreträdare

Enheten för överförmyndarärenden
E-post: overformyndare@malmo.se • Telefon: 040-34 36 08
Telefontider till handläggare: Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00 • Onsdag klockan 13.00–15.00

Ansökningsärenden: 040-34 95 22
Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71
Övriga barnärenden: 040-34 95 24

Observera att enskilda medarbetare har direktnummer, se nedan.

Besöksadress: Storgatan 15 • Besökstider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö


Fortbildningar/arrangemang

Stöd och tips

Nedan finns länkar till olika organisationer, verktyg och hjälpmedel som kan vara till hjälp för dig.

Synpunkter

Hitta till enheten för överförmyndarärenden