مسکن

در مالمو یک ادارۀ مسکن وجود دارد به نام بوپلاتس سید. آنجا می‌توانید در صف آپارتمان قرار بگیرید. آپارتمان‌ها را بر اساس نوبت اجاره می‌دهند، هیچ راهی هم برای جلو زدن در صف وجود ندارد. هر چه مدت طولانی‌تری در صف بوده باشید، امکان به دست آوردن مسکن برایتان بیشتر است.

می‌توانید از طریق سایت بوپلاتس سید یا با مراجعه به دفتر این اداره نام خود را در صف بنویسید. هزینۀ صف مسکن سالانه 300 کرون می‌باشد.

توجه! پیش از دریافت شمارۀ پرسنلی می‌توان در صف مسکن بوپلاتس سید نام‌نویسی کرد.

از طریق ارتباط مستقیم با صاحبان املاک خصوصی نیز می‌توانید در جستجوی مسکن باشید. آن‌ها غالبا مقررات و سیستم نوبت خود را دارند.

بیشتر بخوانید

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa