شغل و اقتصاد

در ادارۀ کار می‌توانید در زمینۀ شغل‌های موجود اطلاعات کسب کنید. اگر می‌خواهید شرکت خود را تأسیس کنید هم از طرف ادارۀ کار و هم شهر مالمو کمک خواهید شد.

به عنوان بیکار می‌توانید برخوردار شوید از

  • پشتیبانی و خدمات
  • راهنمای شغل
  • مشاوره در مورد چگونگی یافتن کار و محل کارآموزی

شما که به تازگی به عنوان پناهنده، نیازمند محافظت یا بستگان این افراد اجازۀ اقامت گرفته‌اید و بیش از ۲۰ سال اما کمتر از ۶۵ سال سن دارید، می‌توانید در برنامۀ استقراری ادارۀ کار شرکت کنید.

تماس با ادارۀ کار (Arbetsförmedlingen)

تأسیس و ادارۀ شرکت

در فکر تأسیس شرکت هستید یا زمان آن رسیده که گام بعدی را در فعالیت خود بردارید؟

غرامت، کمک هزینه و وام

بیشتر بخوانید

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa