شغل و اقتصاد

در ادارۀ کار می‌توانید در زمینۀ شغل‌های موجود اطلاعات کسب کنید. اگر می‌خواهید شرکت خود را تأسیس کنید هم از طرف ادارۀ کار و هم شهر مالمو کمک خواهید شد.

به عنوان بیکار می‌توانید برخوردار شوید از

  • پشتیبانی و خدمات
  • راهنمای شغل
  • مشاوره در مورد چگونگی یافتن کار و محل کارآموزی

شما که به تازگی به عنوان پناهنده، نیازمند محافظت یا بستگان این افراد اجازۀ اقامت گرفته‌اید و بیش از ۲۰ سال اما کمتر از ۶۵ سال سن دارید، می‌توانید در برنامۀ استقراری ادارۀ کار شرکت کنید.

تماس با ادارۀ کار (Arbetsförmedlingen)

تأسیس و ادارۀ شرکت

در فکر تأسیس شرکت هستید یا زمان آن رسیده که گام بعدی را در فعالیت خود بردارید؟

غرامت، کمک هزینه و وام

بیشتر بخوانید

مرکز هم‌پیوستگی

پذ یرش ساعات کاری

.دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 12.45-16.00

آدرس: Sallerupsvägen 11 D

پذیرش، تماس
تلفن: 040346030

زمان برای بازدید و مشاوره تلفنی
دوشنبه، پنج‌شنبه ساعت 14.00-16.00 ، سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت 09.00 –11.00

تلفن: 040343555

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmo.se

fa