مدرسۀ آمادگی و مدرسۀ آمادگی آزاد

در مالمو هم مدارس آمادگی وجود دارند و هم مدارس آمادگی آزاد. در مدرسۀ آمادگی می‌توان پیش از شروع مدرسه آموزش دید. مدارس آمادگی آزاد محل تجمعی است برای کودکان و والدین.

مدرسۀ آمادگی

کودک از یک سالگی تا شروع مدرسه می‌تواند به مدرسۀ آمادگی برود. بیشترین کودکان در سوئد به مدرسۀ آمادگی می‌روند. مدرسۀ آمادگی در جهت پیشرفت کودکان و یادگیری کار می‌کند. در مدارس آمادگی بازی اهمیت دارد و کودکان از جمله سرود می‌خوانند، می‌رقصند، موزیک می‌سازند، نقاشی و تئاتر بازی می‌کنند. برای کودکان خردسال یادگیری همزمان چند زبان مختلف بسیار آسان است. در مدرسۀ آمادگی کودکان زبان سوئدی یاد می‌گیرند و در آستانۀ شروع مدرسه آمادگی مناسبی کسب می‌کنند. مدرسۀ آمادگی تندرستی بیشتر و شرایط بهتری برای آیندۀ شغلی کودکان فراهم می‌کند.

مدرسۀ آمادگی مؤظف است تا در امر پیشرفت کودکان از آن‌ها طبق نیازشان حمایت نماید. برای کودکان نیازمند کمک‌های ویژه، مدارس آمادگی ویژه یا بخش‌های ویژه وجود دارد، برای مثال برای کودکان مبتلا به زبان‌پریشی یا آئوتیسم هستند.

در مدرسۀ آمادگی کودکان به طور مرتب شرکت می‌کنند و از این رهگذر هم با دیگر کودکان آشنا می‌شوند و هم با مربیان.

هزینۀ مدرسۀ آمادگی متناسب با درآمد خانواده می‌باشد. کودکان سه ساله به بالا، به تعداد ساعت‌هایی معین حق استفادۀ رایگان از مدرسۀ آمادگی را دارند.

در صورتی که به کمک نیاز دارید

برای گرفتن پاسخ به پرسش‌های خود در زمینۀ مدرسۀ آمادگی یا برای دریافت کمک جهت درخواست جا، از طریق ملاقات حضوری، تلفن یا پست الکترونیک اقدام نمائید. برای این کار به مرکز هم‌پیوستگی، پذیرش ادارۀ مدارس آمادگی، پذیرش شهرداری و دفتر خدمات در روسن‌گرد مراجعه کنید. پرسنل حاضر در محل شما را کمک خواهند کرد. برای گرفتن کمک همچنین می‌توانید تلفنی یا بوسیلۀ پست الکترونیک با شهر مالمو تماس بگیرید.

ادارۀ مدارس آمادگی
آدرس:Lugna gatan 82
ساعات کار: دوشنبه تا پنجشنبه 08.00-16.00 و جمعه 09.00-15.00.

مدرسۀ آمادگی آزاد

مدرسۀ آمادگی آزاد محل ملاقات بازی است برای والدین و کودکان ۰ تا ۶ ساله. در این مدارس والد تمام مدت با کودک همراه است. این مدارس رایگان هستند و نیازی به درخواست برای جا ندارند. در مدارس آمادگی آزاد مربیان تحصیل‌کرده‌ای هستند که جلسات سرودخوانی بر پا می‌کنند و برای کودکان کتاب می‌خوانند. در صورت نیاز می‌توانید از آن‌ها مشاوره و کمک بگیرید.

در تمامی مدارس آمادگی آزاد شهر مالمو برای کسانی که نیازمند آموزش زبان سوئدی هستند، امکان تمرین زبان وجود دارد. می‌توانید فرزندان خود را به این تمرینات ببرید.

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se