Träd i Malmö

Vad vore Malmö utan sina träd? Träden är viktiga för vårt välbefinnande, de skänker oss en skönhetsupplevelse samtidigt som de ger oss en bättre miljö, skugga en varm sommardag och vindskydd under blåsiga dagar. Träden har många funktioner och det är svårt att föreställa sig ett Malmö utan träd.

En stad utan träd skulle vara otänkbar. Träden bidrar till en bättre miljö genom att de utnyttjar luftens koldioxid för att bilda syre. De filtrerar stora mängder damm och stoft ur luften, vilket är extra välbehövligt i en storstad och invid trafikerade gator.

Träden fungerar dessutom som vattenmagasin då deras rötter kan suga upp enorma mängder vatten - visste du att en stor ek eller bok kan suga upp 1000 liter vatten per dygn!

Dessutom utgör träden viktiga födo- och boplatser till stadens alla djur och småkryp, vilka i sin tur väcker nyfikenhet och sprider glädje hos såväl vuxna som barn.

Sist, men inte minst ska man inte glömma hur viktiga träd är för vårt mentala välbefinnande - träden skänker oss en skönhetsupplevelse, de ger oss möjlighet att följa årstidsväxlingarna även inne i den täta stenstaden, deras bladverk ger välbehövlig skugga under varma sommardagar och så vidare.

Nu finns den vackra boken Träd i Malmö också på webben!
Klicka här för att starta boken och guidningen 

Senast ändrad: 2017-10-16 13:36