Björkhagens förskola

Björkhagens förskola erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar, ställer rimliga krav och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Alla förskolor i området arbetar utifrån ett gemensamt tema; Vad kan barns möte med naturen i Malmö bli? Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag.

Verksamhetsutvecklingsdagar våren 2018:
 8 och 9 februari.
Denna dag är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss:

Humlan: 0733-877546

Myran: 0733-877514

Trollsländan Röd: 0733-877515

Trollsländan Blå: 0733-877541


Välkommen på visning av förskolan klockan 9.30 den sista fredagen i varje månad. Ring innan och anmäl ditt besök till avdelning Humlan.

Senast ändrad: 2017-11-28 11:01