Gyllebo förskola

Gyllebo förskola

På Gyllebo förskola har vi barn i åldern 1-5 år fördelade på fyra avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök som lagar frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Vi vill öka barnens inflytande över sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att de pedagogiska miljöerna på förskolan ska vara tillåtande och tillgängliga för alla barn oavsett ålder. En viktig grund i vår verksamhet är att barnen delas in i mindre grupper under dagen. Barnen ges på detta sätt möjlighet att upptäcka, utforska och skapa utifrån sina egna förutsättningar.

I vår verksamhet använder vi våra utomhusmiljöer dagligen. Förskolan har en egen inhägnad gård. Mellanhedsparken och andra grönområden når vi till fots. Och med våra flerbarnsvagnar och lådcyklar kan vi ta oss längre sträckor och når då Malmö stads stora utbud av parker, bibliotek och museum.

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen under våren 2018 är förlagda till den 12 februari och 20 april. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Pingvinen 0708-63 36 51
Delfinen
0701-49 87 56
Lejonet
0766-35 31 18
Elefanten
0766-35 31 19

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-29 07:40