$left
$middle

Nu blir det utökat förbud för plastpåsar

Det började med ett stopp för plastpåsar på torghandeln i Malmö. Nu kommer förbudet att utökas och även gälla bland annat motionslopp och tillfälliga försäljningsplatser.

- Syftet är att minska nedskräpningen och miljöpåverkan, säger Kristoffer Gröhn från fastighets- och gatukontoret.

Förbudet gäller från och med nu på de ansökningar som kommer in. Det gäller alla typer av plastpåsar, även komposterbara plastpåsar gjorda på stärkelse.

- Två goda exempel som nu kommer att sluta med plastpåsar är Malmöfestivalen och Malmö Garden Show. Detta har de nu lagt in i sina villkor för att hyra plats för marknadsstånd, mattält, matbodar och foodtrucks på evenemangen, berättar Kristoffer Gröhn.

Här gäller nya förbudet

Förbudet gäller på följande platser och sammanhang där vi upplåter Malmös mark:

  • Varuskyltning
  • Tillfälliga försäljningsplatser
  • Motionslopp
  • Marknadsföring – företag
  • Marknadsföring – förening/trossamfund
  • Cirkus
  • Mobil försäljning
  • Mobil försäljning under 5 kvm
  • Streetfoodbilar
  • Evenemang

FN:s globala mål

Plastpåseförbudet är en del i bidraget till uppnåendet av FN:s globala mål Agenda 2030 och i synnerhet mål 12 för hållbar utveckling genom att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, bevara värdet av produkter och material så länge som möjligt och generera mindre avfall.

Även mål 6 rent vatten och sanitet och mål 14 hav och marina resurser är kopplade till plastpåseanvändandet då studier visar på vikten av att minimera makroplast på land för att få effekt på mikroplast i haven.