$left
$middle

Malmö stad förändrar projektorganisationen för WorldPride

Med ett och halvt år kvar till Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames i Köpenhamn och Malmö, går arbetet med projektet nu in i en ny fas. För att förtydliga berörda nämnders och förvaltningars ansvarsområden gör Malmö stad förändringar i projektorganisationen.

I augusti 2021 står Köpenhamn och Malmö värdar för världens största HBTQ-event när WorldPride och EuroGames går av stapeln i de båda städerna samtidigt. Det är de danska organisationerna Copenhagen Pride och Pan Idræt som har vunnit eventen, med stöd av bland Köpenhamns kommun, Malmö Pride och Malmö stad.

– Stora evenemang är viktiga för Malmö. De bidrar till att utveckla staden och har positiva ekonomiska effekter. Malmös medverkan i ett så omfattande evenemang som Copenhagen 2021 – WorldPride och EuroGames förutsätter att relevanta delar av den kommunala organisationen engageras, säger Johan Hermansson, fritidsdirektör och ordförande i styrgruppen.

På den svenska sidan samarbetar Malmö stad och Malmö Pride för att skapa ett evenemang och värdskap som kan göra bestående positiva avtryck både lokalt och internationellt.

– Projektorganisationen ledd av Karin Tingstedt har under projektets första fas byggt upp en stabil samarbetsstruktur och nära relation med evenemangsägarna Malmö Pride och den danska organisationen Happy Copenhagen i Köpenhamn. Det är också första gången vi genomför ett megaevent tillsammans med Köpenhamn, säger Micael Nord, näringslivsdirektör.

Malmö stads arbete inför Copenhagen 2021 har hittills haft stort fokus på att bygga upp arbetssätt och relationer och att engagera stadens näringsliv, kulturinstitutioner och föreningsliv.

– Vi har träffat många aktörer från besöksnäringen och kultursektorn för att berätta vad Malmö stad vill med värdskapet för WorldPride och EuroGames. Det finns en stor nyfikenhet och ett stort engagemang för frågan och att utveckla Malmö som en öppen och inkluderande stad, berättar Karin Tingstedt, projektledare på Malmö Turism.

Nu går projektet in i en ny fas där Malmö stads förvaltningar kommer att arbeta mer operativt inom sina ansvarsområden.

Ny projektorganisation

Den 6 februari fattade kommunfullmäktige därför beslut om en ny projektorganisation för Malmö stads arbete med evenemanget på den svenska sidan. Den nya organisationen förtydligar berörda nämnders och förvaltningars uppdrag och ansvar för projektets olika delar.

Projektet har fått en ny styrgrupp som består av fritidsdirektör Johan Hermansson (ordförande), fastighets- och gatudirektör Anna Bertilson, kulturdirektör Pernilla Conde Hellman och näringslivsdirektör Micael Nord. Styrgruppen ser nu över vilka resurser som behövs i det fortsatta arbetet. Karin Tingstedt, som har varit Malmö stads projektledare under projektets uppstart, kommer från och med 1 mars att återgå till sin ordinarie tjänst som projektledare för evenemang på Malmö Turism.

– Med det förberedande arbetet har Malmö positionerat sig för att vara en föregångare i de här frågorna och visar allvar med arbetet för att vara en öppen och trygg stad för alla. Vi har lagt en bra grund för det fortsatta arbetet som nu tar vid, säger Karin Tingstedt.

Kontakt

Carolin Sjöholm
Kommunikatör
carolin.sjoholm@malmo.se
Tel: 040-34 40 04