$left
$middle

Kulturstödet anpassas i coronatider

Spridningen av coronaviruset har fått stora negativa konsekvenser för det fria kulturlivet i Malmö. Många evenemang ställs in och aktörer förlorar inkomster. För att värna om det fria kulturlivet har kulturnämnden beslutat om förändringar i kulturstödet.

Regeringens beslut om begränsningar i genomförandet av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär att arrangemang, projekt och verksamheter med stöd av kulturnämnden behöver ändras, ställas in eller flyttas fram. Kulturförvaltningens fokus är att värna det fria kulturlivet och att underlätta för stadens kulturaktörer att ta sig igenom de svårigheter som orsakas av coronaviruset.

Som central bidragsgivare kommer kulturförvaltningen, i hantering och uppföljning, att ta stor hänsyn till utvecklingen i samhället och i normalfallet inte kräva återbetalning av beviljade stöd. Mer detaljerad information kring hantering av ansökningar, redovisningar och uppföljning kommer att kommuniceras löpande, genom malmo.se och via e-tjänsterna för kulturstöd och vid behov i samtal med handläggare.

sv
sv