$left
$middle

Konstaterad smitta av covid- 19 i äldreomsorgen i Malmö

Efter provtagning av personer som får insatser av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö har det under onsdagen 8 april konstaterats att det finns ett fåtal smittade av covid-19.

För de som får insatser i hälsa- ,vård- och omsorgsförvaltningen som har lindriga symptom och som inte kräver någon avancerad sjukvård vårdas i hemmet eller sin lägenhet på sitt vårdboende. Är man smittad och bor på vårdboende innebär det att man isoleras i sin lägenhet och att vården bedrivs inne i lägenheten. I de situationer där det finns misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 ska medarbetare använda anvisad skyddsutrustning.

– Det är ett fåtal patienter som är smittade. Vi har sedan en månad tillbaka förberett oss på att vi skulle kunna få konstaterad smittad bland våra seniorer. Förvaltningen gör allt för att skydda riskgrupper från covid-19 och har rutiner för hur vi hanterar det. Medarbetare som har symptom, även lindriga, ska stanna hemma och det är viktigt att man är noggrann med sin handhygien och följer basal hygien, säger Gisela Öst förvaltningsdirektör för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Gisela Öst kommer att infinna sig på pressträff 9 april och kan svara på frågor. 

Tid: torsdagen den 9 april, kl. 10.00

Plats: Pelarrummet, receptionen, Stadshuset, August Palms plats 1

Pressträffen direktsänds på https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Presstraffar.html, där även uppdaterad information om coronaviruset, covid-19, finns. Den direktsända pressträffen både skrivtolkas och teckenspråkstolkas.

sv
sv