$left
$middle

Malin Bülows verk Strained Resilience aktiveras av dansare

Ett av verken i utställningen Shapeshifters är Malin Bülows Strained Resilience. Flera lördagar och söndagar framöver kan du se det aktiveras av dansare.

Genom dansarnas rörelser skapas rumsliga förändringar och gränser mellan kroppar och rum smälter samman. Verket kan ses som ett sätt att göra motstånd mot rådande strukturer men också som en möjlighet att skapa förändring.

Tider

6 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
13 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
14 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
21 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
27 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
28 juni klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
4 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
11 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
12 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
18 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
25 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
26 juli klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
1 august klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
8 august klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30
9 august klockan 12.30-13.30 och 14.30-15.30

Verket är del av utställningen Shapshifters och visas i konstgalleriet på tredje våningen.

sv
sv