$left
$middle

Badbryggor kontrolleras på Sibbarp badplats

Det har upptäckts produktionsfel på några av badtrapporna till bryggorna vid Sibbarps badplats. För att kontrollera säkerheten är badbryggorna, förutom brygga A, tillfälligt avstängda. De öppnas successivt med början idag, efterhand som vi kontrollerat dem.

Badtrapporna till badbryggorna har tagits upp för kontroll. Produktionsfelet innebär risk för att badtrappornas trappsteg kan lossna och det ska åtgärdas.

De tio bryggorna på platsen kommer successivt öppnas upp igen när vi vet att badtrapporna på respektive brygga är säkra att använda. Arbete med bryggorna kommer att pågå i helgen för att kunna öppna bryggorna så snabbt som möjligt.

För alla badsugna personer under helgen hänvisar vi till brygga A intill Sibbarps kallbadhus för ett dopp.

sv
sv