$left
$middle

Vi förvandlar asfalt till äng

Kan det verkligen fungera att under en övergångsperiod förvandla en asfaltsyta till en blomstrande äng? Eller att gynna den biologiska mångfalden och våra vilda pollinatörer mitt i staden? Och att göra det genom att använda återvunnet material och biokol som bidrar till att minska vår klimatpåverkan?

Det är just det man vill testa på Skeppsbrokajen. Här anläggs nu en "tillfällig urban äng" som ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Rest till Bäst, ett innovationsprojekt finansierat av Vinnova.

Ängen blir en del i förvandlingen av Skeppsbrokajen och är ett tydligt exempel på en möjlig mellananvändning. Ett sätt att skapa värde på en plats under planeringstiden inför en ytas större förändring.

- Vi hoppas att testerna ska visa på den potential som finns för att skapa höga biologiska värden på en annars död asfaltsyta. Dessutom är materialet som helhet tänkt att kunna återanvändas på en ny plats, när tiden för mellananvändning just här är över, och då med en rik fröbank av ängsväxter. Biologisk mångfald och klimatförändring är två oerhört angelägna frågor just nu och här tar vi oss an båda, säger Larsola Bromell, landskapsarkitekt på fastighets- och gatukontoret.

Anläggning av ängsytan kommer att ske under tisdagen den 2 juni och förväntas stå i blom redan under sensommaren.

sv
sv