$left
$middle

Säker sommar vid vattnet

Malmö har fina stränder som du kan njuta av nu. Vi har också flera utomhusbad och plaskdammar i våra parker. Vill du bada eller simma så gör det säkert, följ Räddningstjänsten Syds punkter för en säker dag vid stranden eller poolen (se nedan).

Tänk också på att det finns ställen som inte alls är lämpliga för bad som Glasbrukskajen i Limhamn och Klaffbron vid Universitetsholmen. Här kan finnas vassa föremål som kan skada dig och vattnet är inte klassat som badvatten. Bada därför alltid på platser som är avsedda för bad.

Visst kan det se kul ut att köra vattenskoter men det finns mycket att tänka på. I Malmö är det bara tillåtet norr om Öresundsbron utanför Lernacken. Du måste vara över 15 år för att få köra och följa sjölagen som bland annat har regler om hastighet och sjöfylleri. Den som kör måste också se till att inte människor, djur eller miljö störs eller skadas.

Vill du fiska så gör det på ett sätt så att inte något annat än fisken hamnar på kroken. Det är tillåtet att fiska i nästan hela kanalen men inte runt Malmöhus slott. Står du på en bro med allmän trafik så är det inte tillåtet med kastspö eller flugspö. Det är heller inte tillåtet att fiska i dammarna i våra parker.

Badsäkerhet
Här är Räddningstjänsten Syd punkter för att bada säkert

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs stranden.
 • Hoppa och dyk inte i okända vatten.
 • Knuffa aldrig i eller tryck ner någon i vattnet, du vet inte om de kan simma.
 • Var uppmärksam på stränder för att snabbt kunna hjälpa någon i nöd.
 • Simma inte in under bryggor och hoppställningar - du kan fastna eller riva dig på något.
 • Uppblåsbara leksaker nära stranden – inte ute på öppet vatten.
 • Ropa endast på hjälp om du är i nöd.
 • Kolla var räddningsutrustning som livboj, båt och eventuell larmtelefon finns, och om det finns badvakter på plats.
 • Lek inte med livboj eller annan räddningsutrustning – plötsligt kan den behövas.
 • Spring inte på bassängkant eller brygga - du kan halka.
 • Meddela alltid var ni ska bada och när ni planerar komma tillbaka.
 • Lämna aldrig små barn utan uppsikt när de leker i eller vid vatten, det gäller även om de använder flythjälpmedel. Barn kan drunkna även i små mängder vatten, t ex barnpool, tunnor med regnvatten eller trädgårdsdammar
sv
sv