Bild på slottsbyggnad med vatten och grönska i förgrunden.

Renovering av Stadsbibliotekets tak

Under våren och sommaren renoveras taket på Stadsbiblioteket i den del som kallas för Slottet.

Uppdatering 2020-09-01: Fasaden mot Regementsgatan har skador som behöver åtgärdas. Därför kommer ställningen och avspärrningen mot Regementsgatan preliminärt att vara kvar november månad ut.

–––

Stadsbibliotekets hyresvärd Stadsfastigheter renoverar taket på slottsdelen av biblioteket under perioden januari–september 2020. De kommer även att utföra visst fasadarbete och måla samtliga fönster.

Arbetet utförs i två etapper, då byggnadsställningar kommer att stättas upp runt Slottet. Det innebär att sikten inifrån kommer att skymmas.

Ställningarna kan göra att området runt Slottet blir trängre. Men inga ingångar eller utrymningsvägar ut i det fria påverkas av arbetet. Vägar, cykelställ med mera ska i största möjligaste mån hållas fria under arbetet.

Under arbetet kan ljudnivån i biblioteket emellanåt var högre än normalt i Slottet.