$left
$middle

Parkeringshus

Parkeringshus i trä

Parkering Malmö har fått bygglov för ett parkeringshus i trä i Sege Park. Förutom plats för ca 600 bilar kommer det att finnas utrymme för ett cykelgarage med ”cykelkök” samt en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

− Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner. Det är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus, berättar Michael Olsson, VD på Parkering Malmö. Genom att använda material som kan återbrukas, eller som redan är återbrukade, bidrar vi till ett cirkulärt tänkande, menar Michael Olsson.

Genom att bygga i trä minskas klimatpåverkan från byggnationen, samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid. Efterfrågan på parkeringsplatser kan ändras i snabbt takt i och med att nya mobilitetslösningar introduceras och att allt fler anammar dem.

Gröna väggar

Parkeringshuset i Sege Park, ritat av Lloyd’s Arkitektbyrå AB, är planerat att bli sex våningar högt. Förutom plats för ca 600 bilar kommer det att finnas utrymme för ett cykelgarage med ”cykelkök” samt en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

Parkeringshuset i Sege Park kommer att förses med grönskande fasader i form av ”vertikala parker”. Dessa gynnar det lokala ekosystemet och ger en trevligare närmiljö både i och utanför byggnaden. Bygget planeras att starta i slutet av 2020 och vara klart för invigning under våren 2022.

sv
sv