$left
$middle

Inköp av återbrukade möbler sparade 170 509 kg koldioxidutsläpp på ett år

Sedan 2017 har Malmö stad arbetat inom projektet Circular Public Procurement (Circular PP) med syfte att utforska cirkulära möjligheter inom upphandling. Tack vare arbetet har nu staden ett avtal för att enkelt återbruka möbler. I år avslutas projektet men Malmö stad fortsätter utforska cirkulära möjligheter.

I januari 2019 fick staden ett nytt avtal med fyra leverantörer som gör det enklare att prioritera återbrukade möbler och relaterade tjänster så som uthyrning, reparation och re-design. Läs mer om avtalet här.

I våras gjordes en uppföljning av avtalet, där leverantörer och beställare fick möjlighet att berätta hur första året gått. I uppföljningen framgår det att avtalet använts flitigt, men att det finns områden som kan förbättras.

- Exempelvis kan vi bli bättre på att re-designa och uppgradera våra befintliga möbler. En kontorsstol kan hålla i hela tio år till om du byter ut patronen i mekaniken, men ofta hamnar de istället i källare eller dylikt på grund av skönhetsdefekter eller mindre skador, berättar ansvarig upphandlare Caroline Hultstrand. Caroline vikarierar för Victoria Boysen som tagit fram upphandlingen.

68 tur-och-retur resor till Thailand

I samband med uppföljningen gjordes även en beräkning av hur mycket koldioxidutsläpp Malmö stad sparat genom att köpa in återbrukade möbler istället för nyproducerat. Förvaltningarna har tillsammans sparat 170 509* kg, vilket motsvarar hela 68 tur-och-retur flygresor till Thailand.

- Höj- och sänkbara skrivbord är en av de produkter vi sparar mest koldioxidutsläpp på att behålla och uppdatera. De upphandlade leverantörerna kan utöver att reparera även designa om borden till annan stil eller storlek för att passa verksamhetens behov, berättar Emma Börjesson, projektledare för Malmös arbete i Circular PP.

* Beräkningen är en uppskattning då vi i dagsläget inte har ett verktyg för att göra skarpa beräkningar. Vi har använt oss av ett enkelt verktyg som projektet Cirkularitet har tagit fram samt beräkningsmodeller från leverantörerna av återbrukade möbler.

Ett kontor med återbrukade möbler - hur ser det ut?

Vi träffade VA Syd som nyligen flyttat in i nya lokaler. Tack vare avtalet, som VA Syd kan nyttja då de är ett kommunalt bolag, kunde de fylla de nya lokalerna med gamla möbler som renoverats och klätts om.

Malmö stad fortsätter utforska cirkulära möjligheter

Även om Circular PP nu avslutas fortsätter flera andra projekt med liknande fokus. Projektet SINA, Sluta med ineffektiv användning, startade tidigare i år med syfte att öka kunskapen om Malmö stads potential att effektivisera materiella flöden och göra dem mer cirkulära.

Vill du veta mer?
Kontakta Emma Börjesson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad, emma.borjesson@malmo.se

I projektet Circular PP (Circular Public Procurement) arbetar Malmö stad tillsammans med Finland, Polen, Ryssland, Lettland, Danmark och Nederländerna för att undersöka hur vi kan bidra till en cirkulär ekonomi genom offentliga upphandlingar. Målet är att produkter ska användas eller återbrukas så länge som möjligt plus att material ska återgå som resurs när själva produkten slutligen är uttjänt. Projektet delfinansieras av EU via Interreg Baltic Sea Region.

Logotyp av Circular PP
sv
sv