$left
$middle

Pauliskolans biträdande rektorer Åsa Pålsson, Tajana Krznar Frkliv, Christer Månsson och Lone Jensen ska hjälpa till att undervisa på lovskolan.

Satsning på lovskola efter våren på distans

Våren på distans har lett till att antalet elever som blivit underkända ökat på Pauliskolan. Därför satsar skolan på en lovskola med regelrätt undervisning under höstlovet. Skolans biträdande rektorer ska hjälpa till att undervisa.

– Vår förhoppning är en högre måluppfyllelse för våra elever i årskurs 3. Vi hoppas också att eleverna upplever att de blir sedda och att vi gör allt i vår makt att hjälpa dem vidare, säger Tajana Krznar Frklic.

Tillsammans med skolans andra biträdande rektorer Lone Jensen, Christer Månsson och Åsa Pålsson för att berättar hon om satsningen. Normalt brukar Pauliskolan ha en lovskola på så sätt att eleverna kan komma dit och få hjälp med specifika uppgifter.

Skolans biträdande rektorer förklarar att det mer är en form av handledning och handlar inte om undervisning på det sättet.

Det alternativet kommer finnas kvar även detta höstlov. Men Pauliskolan gör även en satsning på att ha en mer regelrätt lovskola med schemalagd undervisning.

Orsaken är att våren med distansundervisning drabbat många elever negativt. I de sju ämnena fysik, matematik, engelska, svenska, naturkunskap, psykologi och samhällskunskap är antalet F totalt 329. Det är markant många fler än tidigare år och de ämnen där eleverna drabbats värst.

– Det var många som inte klarade sina kurser. Och när vi öppnade skolan igen då fick jag många besök av elever som är förtvivlade och upplever att de inte har tillräckligt med studiedisciplin och studieteknik för att kunna hantera en prövning på egen hand, säger Tajana Krznar Frklic.

– Det är många som säger att det inte gick bra att plugga när skolorna var stängda. De tyckte det var jobbigt, säger Christer Månsson.

Skolans biträdande rektorer berättar att tiden börjar bli knapp för eleverna som nu går i årskurs 3. Därför väljer man att satsa på just de eleverna. Måndag till torsdag under vecka 44 kommer skolan anordna lektionsbaserad undervisning i de ovan nämnda ämnena. Tanken är att dagarna med undervisning ska göra eleverna redo för prövningen som äger rum veckan efter.

– Och även om det blir betyg eller inte så blir det progression hos eleven. Då kanske eleven klarar det vid prövningstillfället i vår istället, säger Tajana Krznar Frklic.

Totalt åtta lärare är involverade i lovskolan. Därutöver har man bestämt att även skolans biträdande rektorer ska gå in och undervisa. För vissa av dem var det länge sedan de stod i ett klassrum och undervisade. För Åsa Pålsson var det senast 2003. För de andra var det mer i närtid.

– Det ska bli kul, även om jag känner mig lite ringrostig, säger hon.

Förhoppningen är att runt 100 elever ska kunna delta i lovskolan. I förre veckan hade 45 elever anmält sig. Skolan ämnar söka statsbidrag för satsningen.

Även på Heleneholms gymnasium anordnas lovskola för språkintroduktionseleverna. Borgarskolan planerar också lovskola.

sv
sv