$left
$middle

Kommunalråd för stadsbyggnad och miljö och ordförande för miljönämnden Simon Chrisander delar ut diplom till Sara Stiber på Växtvärket

Växtvärket vinner årets miljöpris

Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad går i år till en förening som genom odling och bygglek för barn bidrar till en mer hållbar stad. Grattis Växtvärket!

Årets pris tilldelas Växtvärket som är en ideell förening som arbetar för att öka barns miljö- och naturintresse genom utomhuspedagogik. Tillsammans med barn skapar föreningen gröna lärmiljöer och mötesplatser för Malmöborna. Barnen får odla, träffa bin, spika, borra och upptäcker sin stad genom leken.

Växtverket får 20 000 kronor för sina insatser för att göra Malmö mer hållbart.

Läs priskommitténs motivering på www.malmo.se/miljopriset

Kommunalråd för stadsbyggnad och miljö och ordförande för miljönämnden Simon Chrisander delade ut priset till Växtvärket torsdagen den 19 november.

Om priset

Priset är på 20 000 kronor och delas ut till föreningar och organisationer i Malmö som genom ideella insatser bidrar till att minska miljöpåverkan och främja livskvalitet för Malmöborna och därmed bidra till en hållbar stad. Vinnaren utses av en priskommitté tillsatt av kommunstyrelsen. I priskommittén ingår fem representanter från miljönämnden. I år inkom 41 nomineringar från allmänheten.

sv
sv