$left
$middle

Foto: Lars Bendroth

Malmö får utmärkelsen Tree City of the World igen

Malmö blir för andra året i rad utnämnt till en ”Tree City of the World”. Utmärkelsen delas ut av FAO – FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, samt av Arbor Day Foundation.
Utmärkelsen är ett resultat av ett mångårigt arbete med träd i Malmö stad och ges till städer som driver ett aktivt arbete för att värna och vårda sitt trädbestånd – men också för att göra plats för nya träd i den befintliga staden.

Träden i Malmö bidrar med stora ekosystemtjänster det vill säga är till stor nytta för oss som bor här. De ger oss och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar.

 


sv
sv