$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde torsdag 4 mars direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar på tisdag klockan 13.00 och detta möte är digitalt.

På agendan finns bland annat:

  • Supercykelstråk
  • Nya taxebestämmelser för Räddningstjänsten syd
  • Gratis mensskydd på alla kommunala skolor
  • Motion om upphandlingsregler för att stoppa skattebrott
  • Om ett veteranmonument i Malmö
  • Trafiksäkerhet för cyklister

Läs mer:

sv
sv