$left
$middle

Med anledning av att en person hittats avliden på Ärtholmsvägen

Polisen har hittat en avliden person i Ärtholmens koloniområde i Malmö. Det är förståeligt att boende i området kan uppleva oro och otrygghet. Malmö stads fältgrupper kommer också att arbeta trygghetsskapande i området under dagen.

Polisen har hittat en avliden person i Ärtholmens koloniområde i Malmö. Polisen har spärrat av ett stort område runt koloniområdet. Mer information om polisens arbete finns här.

Länk till polisens rapportering

Det är förståeligt att boende i området kan uppleva oro och otrygghet. Fältgrupper från Malmö stad, MKB och föreningen Flamman kommer tillsammans arbeta trygghetsskapande i området Kroksbäck, Holma och Bellevue under dagen och helgen. Även områdespolisen kommer att närvara.

www.malmo.se/krisstöd finns mer info om vart du kan vända dig. Bland annat kan man få stöd och rådgivning på Centrum för brottsutsatta och medling som erbjuder samtalsstöd och krisbearbetning till dig som känner oro efter händelse, varit utsatt för brott, blivit vittne till brott, eller är närstående till någon som har utsatts för brott.

Centrum för brottsutsatta och medling

E-post: brottsutsatt.asf@malmo.se

Tel: 040-34 92 92

Telefontider: Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 09.00–16.00. Tisdag kl. 09.00–18.00. Lunchstängt varje dag kl. 12.00–13.00.

Mer info finns här: länk till Centrum för brottsuttsatta och medling

Vittnen bör vända sig till polis via telefonnummer 114 14.

Texten kommer uppdateras när vi får mer information från polisen.

sv
sv