$left
$middle

Foto: Apelöga

Malmö utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2021

Malmö är återigen i topp på tidningen Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges miljöbästa kommuner.

- Vi är stolta och glada. Resultatet är ett betyg på att alla i Malmö - såväl organisationen Malmö stad som näringslivet, civilsamhället, akademin och inte minst Malmöborna – tar ett gemensamt ansvar för hållbarhetsfrågorna, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Malmö har jobbat systematiskt och långsiktigt med miljöfrågor under många år och det är något som ger resultat, menar Rebecka Persson. Malmö var tidigt ute genom att som första kommun i Sverige underteckna en deklaration om att arbeta för att nå de globala målen i Agenda 2030 utifrån en lokal agenda. I Malmö stad har man arbetat in målen i kommunens budget och fullmäktigemål, något som gör att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av kommunens verksamhet och medarbetarnas dagliga arbete. Det kan handla om allt från resepolicy och personalcyklar, till samarbete kring klimatkontrakt 2030.

Om vi ska lyckas nå våra miljömål så måste alla hjälpas åt och ha mod att pröva nytt. Jag ser Malmö stad som ett enda stort Living Lab, alltså en plats för innovation och nytänkande. Ett exempel är testningen av djupgeotermi i Malmö, där näringslivet är pådrivande, säger Rebecka Persson.

I Malmö har vi en lång tradition av arbete med hållbar stadsutveckling med början i Ekostaden Augustenborg och Bo01 i Västra hamnen (som firar 20 år i maj!) Stadsutvecklingsarbetet har fortsatt i staden, bland annat i Hyllie med smarta energisystem, passivhus och klimatkontrakt och i den nya stadsdelen Sege Park som ska vara ett Living Lab för olika hållbarhetslösningar, bland annat delningsekonomi och egen odling. Detta är två områden som ligger i framkant vad gäller innovation, hållbarhet och miljötänkande.

Rätt genomförd ska omställningen till ett mer hållbart samhälle leda till ökad konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och bättre hälsa för Malmöborna. Malmöbornas engagemang och delaktighet är en nödvändighet och tillsammans med näringslivet behöver staden hitta finansiering och affärsmodeller för att klara denna omställning.

Det goda resultatet i kommunrankningen är, enligt Rebecka Persson, ett tecken på god samverkan, både inom och utanför Malmö stad. Ett exempel hon särskilt vill lyfta fram är Sysavs arbete med Siptex i Malmö, världens första storskaliga textilsorteringsanläggning där blandade textilier kan sorteras och sedan återanvändas eller återvinnas.

Detta är en viktig fråga för hela världen och här bidrar Malmö och ligger i framkant för en mer cirkulär hantering av textilier.

Andra goda exempel är Malmö stads arbete för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner, och arbetet för minskad energianvändning i stadens lokaler.

Malmö har tillsammans med nio andra städer skrivit under Klimatkontrakt 2030, för att driva omställningen framåt för ökad hållbarhet och klimatneutralitet tillsammans med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Dessutom sker olika samarbeten i Köpenhamnsregionen, genom bland annat Greater Copenhagen, i frågor som rör till exempel smart energi och klimatanpassning. Samarbeten som ligger i framkant och som Rebecka Persson ser som naturligt för en storstad som Malmö.

Malmö är dessutom värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022. En kongress med fokus på hur städer världen över driver utvecklingen mot en hållbar urban framtid.

Det är också roligt att Malmö stad nu har fått ett helt nytt miljöprogram med höga ambitioner som ska bidra till ökad takt i miljö- och klimatomställningen - ett bra verktyg för vårt fortsatta arbete i staden. Miljöprogrammet slår fast att alla har en plats i Malmös miljöarbete och att även du som Malmöbo kan göra skillnad i de val du gör.

Fakta om rankningen

Aktuell Hållbarhet (tidigare MiljöAktuellt) har utsett Sveriges miljöbästa kommun sedan 2009. Malmö har hamnat på första plats totalt fyra gånger: 2010, 2013 och 2014 och 2021. Förra året hamnade Malmö på sjunde plats, efter att ha legat lite sämre på listan under några år. Helsingborg har hamnat på plats ett de senaste fem åren, men får i år se sig omsprungna av Malmö.

Så här går rankningen till

Rankningen Miljöbästa kommun 2021 består av tre delar; en enkätdel, en genomgång av externa data, samt sedan förra året också en del kopplad till data om kommunernas utsläppsnivåer, samt förändringstakt av utsläpp av växthusgaser och koldioxid. Enkätdelen ger 23 möjliga poäng, de externa data 20 poäng och klimatdata 10 poäng, totalt 53 poäng.

Malmö fick 21,5 poäng på enkätdelen, 11,71 poäng på externa insamlade data, samt 8,32 poäng för klimat- och miljödata om utsläpp. Sammanlagt hamnade Malmö i topp med 41,53 poäng av 53 möjliga.

Rankningen har i år en mycket hög svarsfrekvens. 84 procent av kommunerna har, enligt Aktuell Hållbarhet, svarat på enkäten.

sv
sv