$left
$middle

Prisad ordsmed på huvudscenen i Lokstallarna. Artisten, låtskrivaren och poeten Emil Jensen representerar upplevelsedesign på Southern Sweden Design Days med sin digitala performance ”Grädde + Mos = Kultur”. Foto: Daniel Engvall

Nya svenska designvågen

”Det har länge funnits på agendan, ett önskemål från den lokala branschen om ett sådant här event.” Eventet är Southern Sweden Design Days, ett nytt och återkommande internationellt designevent i Malmö.
27–30 maj öppnar stadens design-aktörer upp sina studior för allmänheten och online för första gången.

Text: Lisa Appelqvist, Vårt Malmö

Malmö har vuxit fram som ett nationellt supernav för kulturella och kreativa näringar. Spel- och filmbranschen är en del, med internationella spelföretag som Massive Entertainment och filmsatsningar som ”Bron” och ”Tunna blå linjen”.
Även på designfronten har Malmö blivit en branschmagnet.
– De senaste fem, sex åren har världen, branschen och internationell press börjat uppmärksamma Malmös designscen. Nu är det dags att hitta hit, berättar Caroline B Le Bongoat.

Modiga Malmö

Hon är branschutvecklare för kulturella och kreativa näringar på näringslivskontoret. Southern Sweden Design Days är ett
resultat av branschens behov, och intresset för den nya svenska designvågen som i mångt och mycket utgår ifrån södra Sverige.
Malmö stad jobbar strategiskt för att utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet inom designområdet. Kommunen är huvudfinansiär i Southern Sweden Design Days.
– Vi har en lång tradition av att vara modiga i Malmö och södra Sverige ligger i framkant när det gäller att undersöka gränslandet mellan design, konst, hållbarhet och materialforskning. Vi vågar testa nytt.

Global innovation

Precis som för många andra lokala branscher har de unika förutsättningarna i Malmö, smältdegeln med olika kulturer som möts på liten yta, visat sig vara ett framgångsrecept.
– Det har skapat en naturlig grogrund för global innovation, som dessutom har tillgång till forskningen på de stora universiteten i närheten, säger Caroline B Le Bongoat.
Form/Design Center i Malmö är den sammanhållande arrangören för Southern Sweden Design Days som får sin huvudscen i Lokstallarna i Kirseberg. Härifrån sänds olika seminarier, utställningar och workshoppar online.
Men alla designaktörer, ett 70-tal i dagsläget, deltar som medarrangörer och bjuder in publiken digitalt, men även till viss del fysiskt, i sina studior.
– Malmö har ett stort kreativt kapital, ett kreativt näringsliv. Det bör bjudas in ännu mer aktivt, för att korsbefrukta den mer traditionella industrin med sina unika kunskaper och erfarenheter. På så vis uppstår innovation, säger Caroline B Le Bongoat.

Sysselsätter flera branscher

Kulturella och kreativa näringar är sällan en massindustri, men branschen sysselsätter i sin tur en mängd underleverantörer av till exempel småskalig industri, transport och material.
– De här branscherna växer enormt och har en stor utvecklingspotential. De har gått om annan industri som vi kanske tar för givet. Spel- och mediebranschen står väldigt högt i kurs. Kulturella och kreativa näringar har redan gått om livsmedelsindustrin och utmanar skogsindustrin som en av landets ledande exportbranscher, berättar Caroline B Le Bongoat.

sv
sv