$left
$middle

Så här såg det ut när eleverna firade på Malmö latinskola.

Stor glädje när årets första studenter sprang ut

Trots att det även i år blev ett annorlunda studentfirande var glädjen stor när de första eleverna på Malmö stads gymnasieskolor sprang ut på tisdagen. På Malmö latinskola möttes varje jublande student av fyra anhöriga.

– Det har gått jättebra, eleverna är mycket nöjda och föräldrarna också. Just att det har kunnat vara fyra anhöriga istället för två tror jag har betytt mycket, säger Fredrik Hemmensjö, rektor på Malmö latinskola.

Runt 1 700 elever tar i år studenten från Malmö stads gymnasieskolor. På tisdagen var det dags för de första eleverna att springa ut. På grund av pandemin blir firandet även i år annorlunda.

Bland annat sker utspringen en klass i taget, kontakten med närstående sker utomhus och antalet anhöriga som närvarar vid firandet är begränsat. Baserat på Smittskydd Skånes vägledning kunde två till fyra anhöriga närvara vid studentutspringet, beroende på skolgårdens storlek.

På Malmö latinskola fanns en tydlig ingång och en tydlig utgång för besökarna. Varje elev hade fått bjuda in fyra personer som fick tillträde via biljettsystem. Väktarna såg till att allting gick smidig. Eftersom alla sällskap till varje klass skulle släppas ut innan nästa kunde släppas in pågick firandet på skolan i stort sett hela dagen. Innan själva firandet på trappan samlas varje klass tillsammans med sina mentorer. Det gick att ta på glädjen när studenterna dansade och blåste i sina visselpipor på trappan för att därefter få möta sina anhöriga.

– Det blev ett fint avslut där jag tror att eleverna känner sig sedda, säger Fredrik Hemmensjö.

Alla Malmö stads gymnasieskolor har i sin planering inför årets studentfirande utgått från Folkhälsomyndighetens riktlinjer och Smittskydd Skånes vägledning. Arrangemangen som nu avlöser varandra i Malmö den kommande veckan sker på ett sådant sätt så att risken för smittspridning minimeras.

– Jag tror det betyder mycket att vi har gjort det här en gång innan. Ifjol var vi väldigt nervösa, men i år har allting flutit på, säger Fredrik Hemmensjö.

sv
sv