$left
$middle

Spiggans plats i Sorgenfri har fått två tillfälliga konstverk.

Sorgenfri får tillfälligt konstverk och botanisk trädgård

I väntan på sin permanenta form som torg har Spiggans plats i Sorgenfri fått ett tillfälligt utseende. Under 2021 och en bit in på 2022 möter den som passerar Industrigatan konstverket Labyrint och experimentsträdgården Sorgenfris Botaniska Trädgård.

Spiggans plats ligger i storkvarteret Spårvägen där S:t Knuts väg möter Industrigatan, mittemot områdets utegym. Spårvägen är den första etappen i omvandlingen av de norra delarna av Sorgenfri. Under 2022 ska arbetet med det permanenta torget starta och Spiggans plats ska bli en knutpunkt för områdets boende, och en välkomnande plats för människor som rör sig längs Industrigatan. Det ska bli porten in till Spårvägen.

Spiggans plats i Sorgenfri från ovan. Husfasader, blå himmel, gröna träd.

Spiggans plats fotat från kvarteret Passageraren. Foto: Caroline Franzén

Två tolkningar av mellanrum

Fram till dess att torget ska bli permanent bjuds vi in till ett ståtligt konstverk och en grönskande experimentell trädgård. Båda verken utgår från det mellanrum och tomrum som finns i en stad. Det mellanrum som uppstår innan huskroppar reses eller som här, innan torg anläggs.
Konstnären och scenografen Jeanette Gostomski som går under namnet Space by Jeanette står bakom konstverket Labyrint. Så här beskriver hon sitt verk:

Porten in till det nya Sorgenfri.
En installation som väcker frågor och bjuder in till reflektion kring platsens och tidens mellanrum.

Olle Helin är tidigare student vid Malmö konsthögskola och leder arbetet med Sorgenfris botaniska trädgård. Han beskriver den botaniska trädgården som en experimentell plats. Här tar man avstamp i det konstnärliga fältet snarare än i naturvetenskapen. Tanken är att den konstnärliga vinkeln ska öppna för nya tillvägagångssätt och tvärvetenskaplig forskning. I odlingen, som görs både i friland, pallkragar och i krukor, läggs lika stort värde på ogräs som förfinade frön. Förhoppningen är att platsen även ska kunna användas till utställningar och mindre arrangemang, om restriktionerna tillåter.

Området får torg och parker

Under 2021 och 2022 ska arbetet med Spårvägens utemiljöer pågå, där Spiggans plats är en del. Förutom detta torg ska ytterligare ett torg och två parker anläggas i olika etapper. Först ut är Spårvägstorget och det gröna parkområdet Garageplan. Här ska det bli gröna lekytor och platser att umgås på. Spårvägstorget som ligger mitt i kvarteret bredvid Båghallarna blir en naturlig samlingspunkt och en yta för aktivitet.

sv
sv