$left
$middle

Den digitala 3D-modellen av Sege Park invigdes på Sharing City Malmös slutkonferens Foto: Daniel Engvall

Besök framtidens Sege Park i din dator

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. År 2025 ska bostadsområdet stå klart men redan nu kan du ta dig en digital promenad i framtidens Sege Park.

Hållbarhet, samägande, delning och odling är nyckelord när drygt 1 100 nya bostäder byggs i Sege Park. I den digitala 3D-modellen av Sege Park kan du ta del av de hållbara lösningar och delningstjänster som kommer finnas i området – redan innan byggnationen är färdig.

Genom att kliva in i den digitala 3D-modellen kan man som Malmöbo eller presumtiv boende utforska vilka möjligheter som kommer finnas för att leva och bo hållbart i denna attraktiva parkmiljö, säger Juliet Leonette, projektledare Malmö stad och koordinator för Sharing City Malmö.

Modellen är framtagen av Malmö stad i samarbete med byggaktörer och systemägare i Sege Park genom projektet Sharing City Malmö.

Delningsfokus i projektet Sharing City Malmö

Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster så att man kan äga mindre och samtidigt få tillgång till mer. I Sharing City Malmö har man ställt sig frågan om delningsekonomi kan bidra till att minska klimatpåverkan för boende och samtidigt minska klyftorna och skapa en stad med goda livsvillkor för alla. Fokus har varit att testa nya hållbarhetslösningar och driva på framförallt delningsperspektivet i utvecklingen av det nya bostadsområdet.

I Sege Park samverkar alla inblandade aktörer för att skapa ett lokalt system av nytänkande kring bostäder, tjänster och infrastruktur. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling.

I Sege Park går byggaktörerna så långt att de flyttar ut funktioner ur det egna bostadsbeståndet och skapar så kallade delningshubbar för områdets alla boende. Hubbarna ska fungera som samlingspunkter i området för delningstjänster med olika teman.

Att lyfta ut funktioner ur bostaden och dela dem är ett sätt att minska kostnader för de boende. Och när människor delar uppstår kontakt och en känsla av gemenskap och trygghet kan infinna sig, avslutar Juliet Leonette.

I den digitala 3D-modellen kan du utforska hubbarna och mycket annat.

Välkommen att besök framtidens Sege Park i din dator!


Logotyper för Sharing Cities Sweden samt Vinnova
sv
sv