$left
$middle

Målet med att skicka ut brev är att skapa kontakt och erbjuda insatser.

KAA-UngMalmö skickar brev till 1000 ungdomar

Malmö stad har skickat brev till ungdomar som är mellan 16–19 år och som saknar sysselsättning eller gymnasieexamen. Det handlar om cirka 1000 personer. Målet är att skapa kontakt och erbjuda åtgärder.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att kontakta ungdomar som är 16–19 år och som inte studerar, har gymnasieexamen eller annan sysselsättning.

De ungdomar som tillhör gruppen och är folkbokförda i Malmö får hem ett brev från KAA-UngMalmö som arbetar med särskilda åtgärder för ungdomar i kommunen.

Är ungdomen under 18 år skickas brev hem till vårdnadshavarna.

Malmö stad erbjuder ungdomarna aktiviteter med mål och syfte att de antingen ska börja, återuppta eller avsluta sina slutföra studier på gymnasienivå.

Utöver brev hem tar KAA-UngMalmö också kontakter via SMS och telefon. Sedan i fredags den 1 oktober har även drop-in öppnats igen på Föreningsgatan 9. Tiderna är måndag och fredagar 13–15.

Syftet med Malmö stads satsning på KAA-UngMalmö är att bidra till att fler ungdomar får stöd med att hitta meningsfull sysselsättning på dagarna och att fler hittar vägen tillbaka till studier.

KAA-UngMalmö erbjuder individuellt stöd utifrån ungdomens behov.

Det kan till exempel vara samtal med studie- och yrkesvägledare, kuratorer eller specialpedagoger, stöd i kontakt med annan myndighet eller studiebesök utifrån behov.

KAA-UngMalmö erbjuder också olika aktiviteter i grupp.

Läs mer om KAA-UngMalmö.

sv
sv