$left
$middle

Möt Tillväxtkommissionär

Tomas Bergström

Tomas Bergström

Hej Tomas! Vem är du?
- Jag är universitetslektor i statsvetenskap och har särskilt sysslat med olika aspekter på kommunal verksamhet som till exempel ledarskap, organisationskultur och nu senast som alla andra hur COVID-19 hanteras.

Varför har du valt att vara en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen?

Jag har i min forskning studerat Malmö stad: hur välfärdsstaten vuxit fram och hur paradoxalt nog invånarna i takt med att staden betytt allt mer för deras vardagliga liv blivit allt mindre intresserade av att påverka genom de traditionella politiska kanalerna. Ambitiösa försök görs för att öka deltagandet, men Malmö är en delad stad på många sätt. Därför är det intressant att delta i kommissionens arbete för att förhoppningsvis bidra till att bryta denna utveckling.

Hur ser du på hur Malmö kan fortsätta öka sin tillväxt hållbart och inkluderande?

Svårigheten med tillväxt är att förena den med oförändrad eller helst minskad miljöpåverkan och att få stor delaktighet i processen, att inkluderingen blir verklighet. Särskilt de stora infrastrukturprojekten i Malmö har historiskt skett i processer som snarast präglats av begränsat deltagande och ganska slutna förhandlingar. Transparens och förankring kan ses som ett hinder i kontakter med internationella aktörer. Med det sagt är begreppen viktiga och att framgångsrikt förena dem avgörande för en fortsatt fungerande tillväxt.

Till sist: vad är det bästa med Malmö?

Malmö har utvecklats från en industristad i kris till en stad med spännande arkitektur, livligt kulturliv, utmärkta restauranger och universitet. Det finns stora problem (ja, det bör kallas problem och inte utmaningar) med arbetslöshet och stora skillnader mellan olika grupper av invånare som återspeglas i olikheterna i levnadsvillkor i skilda områden. Det positiva överväger dock, det finns en potential att åtgärda problemen.

sv
sv