$left
$middle

Sveriges första romska bibliotek öppnas i Malmö 2022.

Sveriges första romska bibliotek öppnas i Malmö

Det romska biblioteket planeras öppna redan hösten 2022 och ska ingå i Stadsbibliotekets verksamhet. Biblioteket ska bestå av litteratur på romska dialekter, litteratur skriven av romer och litteratur om romsk kultur.

– Det känns helt rätt med ett romskt bibliotek här hos oss. Vi har redan flera bibliotek som är romska läsambassader och detta är det naturliga nästa steget för att säkerställa biblioteksverksamhet för den romska minoriteten i Malmö, säger Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö.

Litteratur på olika romska dialekter

Biblioteket kommer att innehålla litteratur på olika romska dialekter, litteratur skriven av romer samt böcker på svenska om den romska kulturen. Litteraturen kommer att införskaffas i samråd med personer och organisationer med sakkunskap i romska kulturfrågor.

Första romska biblioteket i Sverige

I Malmö och på andra bibliotek i Sverige finns redan flera romska läsambassader, men ett fullskaligt bibliotek med romsk litteratur blir det första i sitt slag i Sverige.

– I Malmö går vi mot strömmen och satsar på biblioteksverksamheten eftersom vi vet att den har stor betydelse för att främja läsandet, särskilt bland barn och unga, och det demokratiska samhället. Jag är stolt över att vi planerar öppna landets första romska bibliotek, det är en unik möjlighet att verka för romers rättigheter och bidra till ökad kunskap om romsk kultur och historia, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.

Upplysning om antiziganism

Programverksamhet och arrangemang kommer att ske på samma sätt som på andra bibliotek i Malmö, men med berättelser, filmer och annat på romani chib. Biblioteket ska också upplysa om antiziganism och Förintelsen av romer.

Det romska biblioteket kommer vara en del av Malmö stadsbiblioteks verksamhet och planeras öppna 2022.

sv
sv