$left
$middle

Ett konstverk ska uppföras på torget i Sege Park - är du konstnären bakom?

Är du en yrkesverksam konstnär eller vet någon du vill tipsa om uppdraget att gestalta konstverket till torget i Sege Park? Skicka då in en intresseanmälan för uppdraget så har du chansen att före den 15 november vara med i upphandlingen. Av intresseanmälningarna väljs 3 stycken ut för fortsatt skissuppdrag.

I september 2020 ansökte fastighets- och gatukontoret om ekonomiskt bidrag hos Malmö Förskönings- och Planeringsförening för att ta fram och uppföra ett konstverk på torget i Sege Park. I oktober 2020 beviljades ansökan. Nu är upphandlingen ute och omfattar två steg:

Steg 1. Yrkesverksamma konstnärer bjuds in att inkomma med en intresseanmälan i form av en anbudansökan. En prekvalificeringsgrupp väljer ut tre (3) leverantörer som går vidare till steg 2.

Steg 2. Tre konstnärer bjuds in för att lämna anbud i form av skissuppdrag för konstverket.

Den som vill vara med i upphandlingen måste lämna in sin intresseanmälan via Tendsign. Här finns även information om uppdraget. Länk till Tendsign

Om Sege Park

I lugnets och gemenskapens Sege Park finns det gröna livet nära centrum. Sege Park är ett attraktivt område där boende och verksamheter finner gemensamhet kring odling och hållbara lösningar. Den kulturhistoriska miljön bevaras samtidigt som området är en teknologisk spjutspets.

Sege Park är en i detalj genomtänkt och designad miljö från 1930- och 1940-tal. Den är välbevarad och tidstypisk med stora värden, arkitekturhistoriskt såväl som socialhistoriskt. Området är att betrakta som en särskilt värdefull kulturmiljö med höga kulturhistoriska, miljömässiga, arkitektoniska och landskapsarkitektoniska värden.

Första spadtaget för utvecklingen av Sege Park togs 10 mars 2020. I december 2020 fick de första byggherrarna tillträde till sina fastigheter och de nya husen började byggas. Gator, torg och parker har projekterats och kommer färdigställas i etapper allt eftersom husen byggs. På områdets torg, i den tätbebyggda södra delen av området, har en yta avsatts för konst.

sv
sv