$left
$middle

Foto: Malmö stad

Certifiering av thaimassageverksamheter enligt Malmömodellen

Thaiwise startade för tre år sedan för att framförallt stärka thailändska kvinnors kunskap om sina rättigheter och information till de som arbetar på massagesalonger. Nu kan thaimassagesalonger få en certifiering som får stöd av Malmö stad.

Thaiwise har arbetat fram ett certifieringsprogram som ska ge massageverksamheter erkännande och motivation till att fortsätta driva sina företag på ett lagenligt och hållbart sätt samt att motverka tvångsarbete och människoexploatering inom massageverksamheterna. Thaiwise vill bidra till bättre arbetsmiljö, jämlika förhållanden och hållbara förutsättningar för att driva rättvisa och seriösa verksamheter med fokus på traditionell thai-massage (Nuad thai*). För att kunna delta i certifieringsprogrammet behöver massagesalongerna grundläggande kunskaper i massageformen. Sedan består programmet av utbildning i samhällsorientering och en grundläggande företagsutbildning. För att bli certifierad ska de också uppfylla miljöbalkens krav på yrkesmässig hygienisk verksamhet.

När certifieringsprogrammet slutförts kan salongen bli certifierad och få ett certifikat och en dekal.

- Detta är ett sätt att bygga upp förtroende för massageverksamheterna för kunderna. Det ska också skapa en medvetenhet och göra det enkelt för Malmöbor och besökare att välja massagesalong, säger Niclas Olsson, utvecklingsserketerare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö.

Malmö stad har på olika sätt medverkat tillsammans med Thaiwise för att nå fram till denna certifieringsmodell som nu kallas ”Malmömodellen”. Meningen är att metoden ska kunna användas i fler städer och kommuner.

- Vi är och har varit en part vid framtagandet av innehållet i certifieringsprogrammet Nuad thai. Syftet med att Malmö stad ger sitt stöd i detta är för att åstadkomma en hållbar förändring inom massageverksamheten i Malmö. Malmö stad är sedan även en del av uppföljningen av certifieringen, säger Niclas Olsson.

/*
Begreppet Nuad thai är det thailändska ordet för traditionell thaimassage.
Nuad Thai erkändes som ett immateriellt kulturellt världsarv av UNESCO 2019, vilket bland annat innebär att traditionen är värd att bevara för kommande generationer.

sv
sv