$left
$middle

Trädgallring i Stationsparken

Vegetationen i den södra delen av Stationsparken i Klagshamn ska gallras och beskäras. Arbetet utförs nu med hänsyn till häckande fåglar och andra arter som är aktiva under växtsäsongen. Arbetet planeras pågå fram till mitten av mars 2022.

Parkens karaktär behålls

Den vilda karaktären i parken bibehålls. Den djungellika vegetationen i den västra delen och den mångskiktade växtligheten i den östra delen sparas. Den stora eken beskärs något och döda grenas tas bort. Ljusluckor som skapas gynnar träden som står kvar. Endast döda träd sågas ned. Äldre träd som har måttliga skador i grenverk sågas till högstubbar, där själva stammen upp till förgreningen får stå kvar.

Vidareutveckling av parken hösten 2022

Gallringen som görs nu är ett första steg inför utveckling av den förvildade parken. Anläggning av stigar, central mötesplats och belysning görs i nästa steg och påbörjas till hösten 2022.

Bild visar kartöversikt av Stationsparken.

Orangemarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

sv
sv