$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 3 mars direktsänds på malmo.se

Sammanträdet börjar klockan 13.00.

Bland punkterna på agendan

  • Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel
  • Ansökan om objektsgodkännande för ombyggnation av Mariedalsvägen
  • Interpellation kring ämnet - luften på Malmö stads förskolor

Läs mer

sv
sv