$left
$middle

Foto: Sanna Dolck Wall

Malmö stad genomför avgiftskontroll för förskola och fritids

Du som hade barn på förskola, fritids eller familjedaghem 2020 ingår i Malmö stads avgiftskontroll i vår. Kontrollerna genomförs för att uppnå rättvisa: man ska varken betala för mycket eller för lite för sitt barns plats i förskola eller fritidshem.

Den som betalat för mycket får pengar tillbaka, den som betalat för lite får göra en extra inbetalning.

Beskeden skickas ut i omgångar från mars till juni, de skickas till den vårdnadshavare som fick fakturorna för 2020.

Det var i fjol som Malmö stad införde kontroll av avgifter för förskola och fritidshem. Kontrollerna blir årliga framöver. I årets kontroll utgår Malmö stad från Skatteverkets sammanställda uppgifter för inkomståret 2020, som blev klara i december 2021.

Klicka på nedanstående länk för att:

läsa fördjupad information om avgiftskontrollerna och hur man anmäler ändrad inkomst


sv
sv