$left
$middle

"Det bästa med Malmö är dess unga befolkning!"

Vlora Makolli är verksamhetsutvecklare på Tillsammans i förening och en av kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Här hör vi henne prata om civilsamhällets styrkor och hur de ihop med andra kan öka tillväxtbegreppet och också omdefiniera det.

sv
sv