$left
$middle

Just nu råder eldningsförbud i kommunen.

Att tänka på om du planerar att elda

Om du tänker elda på Valborg måste du söka tillstånd eftersom det är eldningsförbud mellan den 1 april och den 30 september.

I lokala miljöföreskrifterna för Malmö finns regler för hur man får elda i kommunen. Det är just nu eldningsförbud fram till den siste september, men ska du elda kan du söka dispens. Här är tips inför det:
Se till att ha markägarens tillstånd där du ska göra ett bål och elda, sök polistillstånd om allmänheten ska vara på området och mejla därefter ansökan till miljöförvaltningen.

Tänk också på:

  • elda inte vid torr och blåsig väderlek
  • elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv
  • se till att snabbt få fyr på elden (lättast om kvistarna är helt torra)
  • informera Räddningstjänsten Syd inför större brasor
  • ha alltid släckningsutrustning till hands
  • elda inte om det är utlyst eldningsförbud enligt SMHI.
  • Tänk på att skydda fåglar och andra smådjur, till exempel igelkottar: om möjligt, flytta rishögen samma dag som bålet ska tändas.

Läs mer https://malmo.se/Bo-och-leva/Bygga-och-bo/Utomhusmiljo/Elda-pa-din-tomt.html

Kontakt:
Miljöförvaltningen tel 040-34 35 15

sv
sv