$left
$middle

Gisela Öst. Foto: Johan Nyberg

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens direktör går till Trelleborgs kommun

Gisela Öst, förvaltningsdirektör för Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, avslutar sitt uppdrag under sommaren. Hon blir i stället kommundirektör i Trelleborgs kommun, under förutsättning att kommunstyrelsen i Trelleborg fattar beslut den 1 juni.

– Det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är en fantastisk förvaltning att verka i, full av drivna medarbetare och chefer och vi har verkligen åstadkommit mycket under de senaste fem åren, säger Gisela Öst.

– Men samtidigt känner jag att när det här erbjudandet kom från Trelleborg är det en chans att efter 23 år i Malmö stad prova på något helt annat.

Processen med att hitta Östs efterträdare inleds nu omedelbart och drivs av stadskontorets HR-avdelning. Det slutliga beslutet fattas av politikerna.

sv
sv