$left
$middle

Uteserveringssäsongen är äntligen här! Glöm inte att fråga om allergener i maten om du är allergisk. Foto: Miriam Preis

Allergikoll på krogen blir nationell satsning

En del caféer och restauranger kan brista i sin information om allergiframkallande ämnen i mat och dryck. Äter du ute och blir allergisk av det som serveras: anmäl till Malmö stads livsmedelskontroll så bidrar du till att det blir bättre för alla.

Text: Tobias Christoffersson & Lisa Appelqvist, Vårt Malmö

Våren 2020 kontrollerade miljöförvaltningen hur 141 restauranger och caféer informerar sina gäster om så kallade allergener, allergiframkallande ämnen i mat och dryck. 53 procent, alltså mer än hälften, hade brister i sin information.

– Den vanligaste bristen var att personalen inte kände till att en viss allergen ingick i maträtterna som kontrollerades, oftast sojaböna, senap eller mjölk. De här bristerna är allvarliga. En allergisk reaktion är en av de största hälsoriskerna inom restaurangvärlden, säger livsmedelsinspektör Maria Svensson.

– Resultatet av vår kontroll visade att kunskaperna om allergener och livsmedelsallergier behövde fördjupas hos personalen på Malmös restauranger och caféer.

Anmäl allergisk reaktion

Livsmedelsallergier är vanliga. Miljöförvaltningen får årligen in ett femtiotal anmälningar från allergiker som har blivit serverade mat eller dryck som de är allergiska mot. Varje fall leder till en utredning.

– Vi är tacksamma för alla som anmäler till oss och vill gärna att fler gör det. Ju fler fall vi kan utreda, desto fler brister kan åtgärdas. Anmäl inte bara allergiska reaktioner utan även då du misstänker en felservering och inte har vågat äta, vi utreder det med.

Miljöförvaltningen gjorde en ny stor kontroll under våren 2021 och i dag ser man skyltar på de flesta caféer och restauranger i staden som uppmanar matgästerna att fråga om allergener i maten.

Malmö landsledande

”Innehåller den här rät-ten gluten?”, ”Innehåller detta ägg?”. Miljöförvaltningens livsmedelskontroll kring allergener de senaste åren har varit så pass framgångsrik att Livsmedelverket nu har gett Malmö och livsmedelsinspektör Maria Svensson uppdraget att leda ett liknande nationellt projekt under 2022.

Krogar och caféer i cirka 75 kommuner ska liksom i Malmö bli bättre på att informera sina gäster om eventuella allergener i maten.

Förutom att ställa frågor kring 14 olika allergener, kontrollerar livsmedelsinspektörerna recepten och ”bakom kulisserna” i köken, för att stämma av innehållet i maträtterna.

sv
sv