$left
$middle

Regler för vindskydd på odlingslotter

På en del av våra områden med odlingslotter finns vindskydd av olika höjd och utseende. Nu vill vi uppmärksamma vilka regler som gäller för vindskydden.

Regler för vindskydd
Stadsbyggnadskontoret har meddelat vad som gäller för vindskydd på våra odlingsområden.

Täta vindskydd får vara högst 1,2 meter höga, de räknas som plank.

Innehavaren av odlingslotten ansvarar för att reglerna följs och för eventuella konsekvenser av otillåtna vindskydd.

sv
sv